Location

香港藍地青山公路 - 藍地段2738號好景新邨B座2樓

試堂價格(每堂平均價錢HK$)

132

套票價格(每堂平均價錢HK$)

$151-$200

試堂優惠
試堂價格(每堂平均價錢HK$)

132

Studio簡介

IfsStudio 位於屯門藍地,一間親民簡潔的瑜伽教室,專門提供瑜伽基礎課堂,多元化瑜伽治療範疇

Studio 地區
如何前往

屯門藍地鐵路站旁 出閘步行1分鐘

巴士:68A,63X

屯門人 :任何輕鐵到藍地站
天水圍人 :西鐵搭去兆康 1號月台 1個站到藍地 全程9分鐘
元朗人 :西鐵搭去兆康 1號月台 1個站到藍地 全程 14分鐘

mood_bad
  • No comments yet.
  • 新增評論